Luetko sinä? -kampanjan säännöt, 2018

1.Kampanjan järjestävät Suomen Kustannusyhdistys ja Sanomalehtien Liitto.
2. Kampanja on tarkoitettu kaikille yläkoulun kahdeksasluokkalaisille koko Suomen alueella.
3. Osallistumalla kampanjaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan kampanjan virallisia sääntöjä. Vain yksi osallistuminen/henkilö.
4. Lähettämällä novelliarvion kilpailuun kilpailija antaa samalla oikeuden julkaista teoksensa ilman erillistä korvausta kaikissa kampanjaan liittyvissä yhteyksissä sähköisenä tai painettuna.
5. Kampanjaan ilmoittaudutaan osoitteessa: www.luetkosina.fi 23.8.2018 mennessä. Sanomalehtien Liitto huolehtii kampanjan ilmoittautumisten vastaanotosta.
6. Kampanja järjestetään suomen kielellä.
7. Kampanja järjestetään järjestäjien päättämänä ajankohtana.
8. Kampanjaan kuuluu alkukilpailu sekä loppukilpailu alkukilpailun perusteella valituille. Oppilas voi osallistua kampanjaan yksin tai parin kanssa.
9. Alkukilpailun järjestävä sanomalehti valitsee alueensa parhaat novelliarviot niistä arvioista, jotka on toimitettu sanomalehtien toimituksiin 27.9.2018 mennessä. Sanomalehdet toimittavat alueensa parhaat arviot loppukilpailuun Sanomalehtien Liitolle viimeistään 10.10.2018 mennessä.
10. Suomen Kustannusyhdistys ja Sanomalehtien Liitto nimeävät kolme-viisijäsenisen raadin, joka valitsee voittajat itse määrittelemillään kriteereillä. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti 31.10.2018 mennessä.
11. Pääpalkinnot ovat 1 500, 750 ja 500 euron
luokkaretkirahastipendit. Lisäksi parhaan novelliarvion kirjoittanut
oppilas tai oppilaat palkitaan tablettitietokoneella (arvo max. 600 euroa). Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi tai muuksi tavaraksi.
12. Järjestäjät eivät ole vastuussa kolmansien osapuolten (kuten postin tai kampanjaan osallistuvien sanomalehtien) aiheuttamista virheistä, viivästyksistä tai vahingoista liittyen kampanjaan. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä kampanjaan osallistumiseen. Kampanjan järjestäjät pidättävät oikeuden hylätä kampanjasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa
epärehellisiä keinoja. Kilpailutekstejä voidaan ilman henkilötietoja luovuttaa tutkimuskäyttöön.
13. Kampanjaan ei voi osallistua Sanomalehtien Liiton ja Suomen Kustannusyhdistyksen henkilökunta eikä
heidän perheenjäsenensä. Kampanjaan ei voi myöskään osallistua novellin kirjoittaja, oppimateriaalin tuotantoryhmän jäsenet eikä heidän perheenjäsenensä