Henkilötietojen käsittely Sanomalehtien Liiton ja Suomen Kustannusyhdistyksen toiminnassa

Sanomalehtien Liitto ja Suomen Kustannusyhdistys noudattavat henkilötietojen käsittelyssä kulloinkin voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietojen käsittelyn säännöt ja periaatteet kuvataan Sanomalehtien Liiton  ja Suomen Kustannusyhdistyksen sivustoilla.

Luetko sinä? -kampanjassa luovutamme kullekin lehdelle tämän lehden valinneiden opettajien yhteystiedot kampanjaan liittyvää viestintää varten. Lehdet voivat käyttää tietoja myös yleiseen mediakasvatustoimintaan liittyvään tiedottamiseen.

Takaisin ilmoittautumissivulle.